Política de Privacitat

Consulta també les nostres Condicions del Servei.

Política de privacitat

1. Ús de les dades facilitades per l’Usuari

De conformitat amb l’establert en la “Ley Orgánica 15/1999”, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, “LOPD”), s’informa que totes les dades personals que l’Usuari faciliti al Lloc Web accessible a través del domini www.readgroups.com i els seus subdominis (en endavant, “el Lloc Web”) seran incorporats i tractats en els fitxers de titularitat de GREENDATA, S.L. (en endavant, “ReadGroups”) per poder prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari.

2. Exercici de drets

L’Usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la LOPD, mitjançant una comunicació escrita dirigida a GREENDATA, S.L. (ReadGroups), carrer Tusset, 19, 2a planta, 08006 Barcelona, Espanya; o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a soporte@greendata.es. En tots dos casos l’Usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.

3. Mesures de seguretat

Les dades personals de l’Usuari seran tractades per ReadGroups sota la més estricta confidencialitat, aplicant les corresponents mesures de seguretat tècniques i organitzatives establertes en el “Real Decreto 1720/2007”, de 21 de desembre, pel que s’aprova el “Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999”, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

4. Prohibició de registre per a menors

Els menors de 14 anys no han de facilitar les seves dades personals a ReadGroups sense el previ consentiment dels seus pares o tutors. Si us plau, si ets menor demana abans als teus pares o tutors que es posin en contacte amb nosaltres.

5. Visibilitat de dades de l’Usuari

L’Usuari sap i accepta que qualsevol Usuari o visitant no registrat al Lloc Web podrà entrar en un grup i veure el nom d’usuari i la fotografia dels Usuaris seguidors del mateix.

De la mateixa manera, cada vegada que un Usuari realitzi un comentari en un grup, la resta de seguidors del mateix podrà visualitzar el comentari i l’Usuari que l’ha realitzat.

Dintre d’un grup, la direcció de correu electrònic de l’Usuari només podrà ser visualitzada per l’administrador del grup, a efectes de que pugui enviar actualitzacions sobre el mateix.

6. Prohibició de facilitat dades de tercers

Es prohibeix terminantment a l’Usuari facilitar al Lloc Web dades relatives a terceres persones. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a ReadGroups davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui ser obligada a suportar com a conseqüència de d’incompliment per part de l’Usuari de la prohibició descrita en aquesta paràgraf.

7. Ús de cookies

Les cookies són un conjunt de dades que un servidor diposita al navegador de l’Usuari i que pot sol•licitar posteriorment per reconèixer-lo al llarg d’una sèrie de visites. Això és, es tracta d’un petit arxiu de text que queda guardat al dic dur de l’ordinador i que servirà per identificar l’Usuari quan es connecti novament al Lloc Web. El seu objectiu és registrar la visita de l’Usuari i guardar certa informació.

En base a la seva duració, les cookies poden classificar-se com a “cookies de sessió” i “cookies permanents”. Les cookies de sessió desapareixen de l’equip de l’Usuari quan aquest abandona el Lloc Web visitat o tanca el seu navegador. Normalment es guarden en la memòria caché de l’equip. Per la seva part, les cookies permanents es guarden al disc dur de l’equip de l’Usuari de forma permanent o prolongada, de forma que el Lloc Web que l’ha llançat pot llegir-la cada vegada que l’Usuari el visita de nou. La data de caducitat d’aquest tipus de cookie ve determinada pel Lloc Web que la llança.

En vista a l’anterior, ReadGroups informa a l’Usuari que el present Lloc Web utilitza les següents cookies, pròpies o de tercers, amb les finalitats que s’indiquen:

time_zone: Desa la franja horària de l'Usuari.
_readgroups_session: Desa la sessió de l'Usuari codificada.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal•lació al seu equip. Així mateix, l’Usuari pot revisar al seu navegador quines cookies té instal•lades i quin és el termini de caducitat de les mateixes, podent eliminar-les. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

En cas de que l’Usuari no permeti l’ús de cookies durant la seva navegació pel Lloc Web, ReadGroups no garanteix que la informació apareguda durant la navegació al Lloc Web sigui exacta i completa o, inclús, que la navegació sigui tècnicament possible o viable.

Versió en vigor des del 18 de gener de 2013